CRI JOLANTA - strona główna
BASLER - kamery matrycowe GigE Vision serii Scout i Pioneer
 
O firmie Informacje Produkty Usługi Serwis Pobierz pliki Szukaj  
  Niedziela, 20 Styczeń 2019, 13:46:02 - EST, Imieniny: Cypriana, Fabiana, Sebastiana
 
PRODUKTY - Programy
 
Frame grabbery
Procesory wideo
Systemy wizyjne
Akwizycja danych
Medyczne
Kamery
Obiektywy
Oświetlacze
Programy
 
Napisz do nas
 
Programy
Archiwum programów
 
CRI JOLANTA - Matrox Imaging Library 9 - wypróbuj za darmo przez 30 dni
 
Oprogramowanie Matrox Imaging Library (MIL) wersja 9.0

Oprogramowanie Matrox Imaging Library (MIL) wersja 9.0 Obszerny zestaw narzędzi programowych dla tworzenia przemysłowych aplikacji widzenia maszynowego. Zawiera interaktywne oprogramowanie i funkcje programistyczne dla pozyskiwania, przetwarzania, analizy, opisywania, wyświetlania i archiwizacji obrazów.
 

Matrox Imaging Library (MIL) to obszerny zbiór narzędzi programowych dla tworzenia przemysłowych aplikacji widzenia maszynowego. MIL zawiera narzędzia dla każdego kroku w procesie tworzenia: od studium wykonalności aplikacji, poprzez prototypowanie, aż do rozwoju i ostatecznego wdrożenia.
Zbiór narzędzi obejmuje interaktywne oprogramowanie oraz funkcje programistyczne dla pozyskiwania, przetwarzania, analizy, opisywania, wyświetlania i archiwizacji obrazów. Te narzędzia zostały zaprojektowane tak, aby zwiększyć wydajność poprzez redukcję czasu i wysiłku niezbędnego do wprowadzenia własnego rozwiązania na rynek.
Operacje pozyskiwania, przetwarzania i analizy realizowane są z dokładnością i niezawodnością mogącą sprostać najbardziej wymagającym aplikacjom. Te operacje są także ostrożnie zoptymalizowane dla ich przyspieszenia skierowanego do przypadków drastycznych ograniczeń czasowych spotykanych w wielu aplikacjach.

Korzyści:

 • Raczej rozwiązywanie aplikacji niż tworzenie niezbędnych narzędzi pomocniczych dzięki zbiorowi narzędzi z 15-letnią historią niezawodnej wydajności
 • Ugruntowanie najwyższej wiarygodności aplikacji poprzez wypróbowane narzędzia do analizy, lokalizacji, mierzenia, czytania i weryfikowania
 • Wykorzystywanie pełnej mocy współczesnego sprzętu poprzez optymalizację wykorzystania technologii SIMD, wielordzeniowych jednostek CPU (dostępne z MIL 9.0 Processing Pack 1), wieloprocesorowej (dostępne z MIL 9.0 Processing Pack 1), GPU (tylko w Windows®) i FPGA
 • Łatwa obsługa różnorodnych platform, od kamer inteligentnych (smart cameras) do klastrów jednostek komputerowych PC, a wszystko to poprzez pojedyncze spójne i intuicyjne API
 • Otrzymywanie żywych obrazów z wybranego interfejsu dzięki wsparciu dla formatów transmisji: analogowego, Camera Link®, GigE Vision™, IEEE 1394 IIDC oraz RS-422/LVDS
 • Elastyczność wyboru przez wsparcie dla 32-bitowego i 64-bitowego Windows® oraz dla Linuxa
 • Robi najlepszy użytek z dostępnej wiedzy programistycznej dzięki wsparciu dla języków C, C++, C# oraz Visual Basic®
 • Dodatkowe zwiększenie produktywności i zredukowanie kosztów rozwojowych poprzez szkolenia i wsparcie ze strony naszego zespołu ekspertów z dziedziny przetwarzania i analizy obrazów.

 

Dokumenty związane z produktem:
mil9.pdf - Ulotka - w języku angielskim
mil-maintenance.pdf - Program wsparcia dla MIL - w języku angielskim
mil-licensing.pdf - Zasady licencjonowania oprogramowania MIL - w języku angielskim
milguide.pdf - Przewodnik MIL - w języku angielskim
milguide-benchmarks.pdf - Benchmarki MIL/ActiveMIL - w języku angielskim
milguide-command.pdf - Wykaz i opis funkcji MIL - w języku angielskim
milguide-activemil.pdf - Wykaz i opis funkcji ActiveMIL - w języku angielskim
milguide-proexamples.pdf - Przykłady programowania MIL - w języku angielskim

 

 Przegląd   Narzędzia   Prototyp   Rozwój   Szkolenia i wsparcie   Środowiska   Zamawianie

PRZEGLĄD

Narzędzia dla przemysłowego przetwarzania i analizy obrazów

Zespół MIL Matrox Imaging Library (MIL) to obszerny zbiór narzędzi programowych dla tworzenia przemysłowych aplikacji widzenia maszynowego. MIL zawiera narzędzia dla każdego kroku w procesie tworzenia: od studium wykonalności aplikacji, poprzez prototypowanie, aż do rozwoju i ostatecznego wdrożenia.

Zbiór narzędzi obejmuje interaktywne oprogramowanie oraz funkcje programistyczne dla pozyskiwania, przetwarzania, analizy, opisywania, wyświetlania i archiwizacji obrazów. Te narzędzia zostały zaprojektowane tak, aby zwiększyć wydajność poprzez redukcję czasu i wysiłku niezbędnego do wprowadzenia własnego rozwiązania na rynek.

Operacje pozyskiwania, przetwarzania i analizy realizowane są z dokładnością i niezawodnością mogącą sprostać najbardziej wymagającym aplikacjom. Te operacje są także ostrożnie zoptymalizowane dla ich przyspieszenia skierowanego do przypadków drastycznych ograniczeń czasowych spotykanych w wielu aplikacjach.

O rozwoju MIL

Po raz pierwszy wprowadzone w 1993 roku, MIL ewoluował narzucając tempo rozwoju oraz przewidując nowe wymagania przemysłowe. Oprogramowanie to było zapoczątkowane łatwym w użyciu i spójnym interfejsem programistycznym aplikacji (API), który z powodzeniem przeszedł próbę czasu. MIL zapoczątkowało koncepcję niezależności sprzętowej z tym samym API dla różnych platform pozyskiwania i przetwarzania obrazów. Wysokowykwalifikowany i wyspecjalizowany zespół naukowców, matematyków, inzynierów oprogramowania i fizyków kontynuuje zarządzaniem i rozszerzaniem oprogramowania MIL.

MIL jest tworzone przy użyciu uznanych najlepszych praktyk przemysłowych włączając wzajemny przegląd, zaangażowanie uzytkowników oraz codzienne budowanie. Użytkownicy są proszeni o testowanie i raportowanie nowych narzędzi i ulepszeń, co wzmacnia i utwierdza wydania. Bieżący rozwój MIL to integracja i testowanie całości w warunkach codziennych.

Główne nowości w wersji 9.0

> Obsługa nowych systemów operacyjnych: 32-bitowy i 64-bitowy Windows® Vista®, 64-bitowy Windows® XP, 32-bitowy i 64-bitowy Linux, Windows® CE 6.03
> Przetwarzanie obrazów przy użyciu Jednostki Procesora Graficznego (Graphics Processor Unit - GPU (tylko pod Windows®))
> Technologia Dystrybucyjnego MIL (Distributed MIL)
> Narzędzie kalibracji i rekonstrukcji 3D (dostępne z MIL 9.0 Processing Pack 1)
> Narzędzie analizy koloru (dostępne z MIL 9.0 Processing Pack 1)
> Rozszerzone narzędzie weryfikacji kodów 1D/2D (dostępne z MIL 9.0 Processing Pack 1)
> Zunifikowany kontekst narzędzia Czytnika Łańcucha Tekstowego (String Reader) dla aplikacji ANPR (rozpoznawania tablic rejestracyjnych) (dostępne z MIL 9.0 Processing Pack 1)
> Optymalizacja prędkości dla architektur wielordzeniowych CPU oraz wieloprocesorowych (dostępne z MIL 9.0 Processing Pack 1)

Obsługiwany przemysł

Narzędzia MIL są używane dla rozwiązań w różnych galęziach przemysłu. Między innymi w takich jak: rolnictwo, badania kosmiczne, motoryzacja, przemysł napojów, produktów konsumenckich, materiałów konstrukcyjnych, kosmetyczny, elektroniczny, spożywczy, płaskich paneli wyświetlaczy, załadunkowy, maszynowy, urządzeń medycznych, diagnostyki medycznej, papierowy, opakowań, farmaceutyczny, drukarski, ratowniczy, bezpieczeństwa, półprzewodników, tekstylny, wysyłkowy i transportowy.
 

NARZĘDZIA

Wypróbowane narzędzia

Głównymi narzędziami MIL są narzędzia kalibracji, poprawiania i przekształcania obrazów, lokalizacji obiektów, wydobywania i mierzenia cech, odczyt łańcuchów znaków, dekodowanie i weryfikowanie znaków identyfikacyjnych. Te narzędzia są skrupulatnie rozwijane, aby zapewnić niezwykłą wydajność i niezawodność. Mogą być użyte na pojedynczym systemie PC lub mogą być dystrybuowane pomiędzy kilkoma systemami komputerowymi.

Rozpoznawanie wzorca

MIL Pattern MatchingMIL zawiera dwa narzędzia dla wykonywania rozpoznawania wzorców: Pattern Matching (test zgodności wzorca) oraz Geometric Model Finder (poszukiwacz modelu geometrycznego). Te narzędzia są używane głównie dla lokalizacji złożonych obiektów dla kierowania suwnicą, zrobotyzowany stanowiskiem lub dla kierowania kolejnymi operacjami pomiarowymi.

Narzędzie MIL Pattern Matching bazuje na znormalizowanej korelacji poziomów szarości (normalized grauscale correlation - NGC), klasycznej technice, która szuka wzorzec poprzez poszukiwanie podobnego rozłożenia przestrzennego intensywności. Hierarchiczna strategia poszukiwań umożłiwia temu narzędziu szybkie i niezawodne lokalizowanie wzorca z subpikselową dokładnością, włącznie z jego wielokrotnym wystąpieniem, które może być przesunięte lub nieco obrócone. Narzędzie działa dobrze jeżeli oświetlenie sceny zmienia się jednorodnie, co jest użyteczne dla współpracy ze słabnącym oświetleniem. Wzorzec może być definiowany ręcznie lub określony automatycznie dla wyrównania. Dla zwiększenia wydajności można ręcznie wyregulować parametry poszukiwań oraz ręcznie edytować wzorzec.

MIL Geometric Model Finder MIL Geometric Model Finder bazuje na opatentowanej technice (chronione patentami USA 7,027,651; 7,319,791; 7,327,888) używającej cech geometrycznych (np. konturów) dla poszukiwań obiektów. Narzędzie to z subpikselową dokładnością szybko i niezawodnie znajduje wiele modeli obiektów, ich wielokrotne wystąpienia, które są przesunięte, obrócone i przeskalowane. GMF lokalizuje obiekty, które są częściowo niewidoczne i kontynuuje poszukiwania nawet w przypadku nieprzewidzianych zmian oświetlenia zmniejszając w ten sposób wymagania dla oświetlenia. Model może być definiowany ręcznie na podstawie obrazu, może być uzyskany z rysunku CAD lub określony automatycznie dla wyrównania. Model może być także uzyskany z narzędzia MIL Edge Finder (poszukiwacz konturów), gdzie, oprócz konturów, cechy geometryczne są definiowane przez granice kolorów oraz wierzchołki i grzbiety. Fizyczne wymagania konfigurowania są uproszczone, kiedy GMF jest uzywane w połączeniu z narzędziem MIL Calibration (kalibracji), dzięki czemu model staje się niezależny od pozycji kamery. Dla zwiększenia wydajności, parametry GMF mogą być ręcznie dopasowywane oraz modele mogą być ręcznie edytowane.

Wydobywanie i analiza cech

MIL Blob AnalysisMIL dostarcza narzędzi do analizy obrazów. Są to Blob Analysis (analiza plam) oraz Edge Finder (poszukiwacz krawędzi). Narzędzia te są użyteczne dla identyfikacji i mierzenia podstawowych cech dla określenia obecności obiektu i jego lokalizacji oraz dla dalszego badania obiektów.

Narzędzie MIL Blob Analysis pracuje z segmentowanymi obrazami binarnymi, gdzie obiekty są wcześniej oddzielone od tła oraz od innych obiektów. Narzędzie bardzo szybko identyfikuje plamy i może mierzyć ponad 50 charakterystyk binarnych i z poziomami szarości. Pomiary mogą być użyte do porządkowania i wybierania obiektów. Narzędzie także rekonstruuje i łączy plamy, co jest użyteczne, kiedy pracuje się z plamami, które są niepożądane na kolejnych obrazach.

MIL Edge FinderNarzędzie Edge Finder najbardziej nadaje się do scen, gdzie niespodziewanie zmienia się oświetlenie. Narzędzie to, bazując na podejściu gradientowym (lub algorytmie Hessian'a), szybko znajduje kontury (oraz wierzchołki i grzbiety) na obrazach monochromatycznych i kolorowych oraz może zmierzyć ponad 50 różnych charakterystyk z subpikselową dokładnością. Pomiary mogą być wykorzystane do porządkowania i wyboru krawędzi. Metoda wyodrębniania krawędzi może być dostosowana dla osiągnięcia najwyższej wydajności.

Pomiary 1D i 2D

MIL MeasurementMIL oferuje dwa narzędzia dla pomiarów: Measurement oraz Metrology. Te narzędzia są używane głównie do zapewnienia jakości produkcji.

Narzędzie MIL Measurement używa projekcji intensywności obrazu do bardzo szybkiego lokalizowania i pomiarów prostych krawędzi lub pasków w odpowiednio zdefiniowanym obszarze. Narzędzie to może wykonywać różne pomiary 1D na krawędziach i paskach, a także pomiędzy krawędziami lub paskami.

MIL MetrologyNarzędzie MIL Metrology jest przeznaczone dla aplikacji dwuwymiarowego wymiarowania geometrycznego z tolerancjami. Narzędzie szybko wyodrębnia krawędzie w zdefiniowanych obszarach dla najlepszego wyeksponowania cech geometrycznych. Narzędzie to obsługuje także konstrukcje cech geometrycznych powstałych z innych zmierzonych lub zdefiniowanych matematycznie. Geometryczne cechy obejmują łuki, okręgi, punkty i segmenty. Narzędzie sprawdza tolerancje bazując na wymiarach, pozycji i kształtach cech geometrycznych. Efektywność narzędzia uwydatnia się gdy istnieje możliwość niespodziewanych zmian oświetlenia, co łagodzi wymagania dla oświetlenia. Spodziewane zmierzone i skonstruowane cechy geometryczne wraz z tolerancjami są przechowywane wspólnie we wzorniku, który może być łatwo repozycjonowany przy użyciu innych narzędzi lokalizacyjnych. To wraz z użyciem narzędzia MIL Calibration powoduje, że wzorniki są niezależne od pozycji kamery.

Analiza koloru (dostępne z MIL 9.0 Processing Pack 1)

MIL Color AnalysisMIL zawiera narzędzia dla odległości, projekcji, porównywania i konwersji kolorów. Narzędzia odległości i projekcji są używane wspólnie do skonfigurowania kolejnych analiz. Narzędzie odległości ujawnia stopień różnic kolorów na tym samym lub pomiędzy różnymi obrazami, podczas gdy narzędzie projekcji wyodrębnia cechy z obrazu bazując na kolorach. Narzędzie projekcji uwydatnia także kolor przez konwersję do poziomów szarości dla analiz z użyciem innych narzędzi działających na obrazach z poziomami szarości. Narzędzie porównywania kolorów jest używane do identyfikowania obiektów na bazie ich kolorów. To narzędzie działa z przestrzeniami barw RGB, HSL oraz CIE LAB.

Rozpoznawanie znaków

MIL OCRMIL dostarcza dwóch narzędzi do rozpoznawania znaków: OCR (optyczne rozpoznawanie znaków) oraz String Reader (czytnik łańcucha znaków). Te narzędzia czytają łańcuchy znaków, które są wygrawerowane, wytrawione, oznakowane, wydrukowane, wydziurkowane lub odbite na powierzchniach.

Narzędzie MIL OCR wykorzystuje metodę porównania wzornika dla szybkiego odczytu łańcucha znaków ze znaną ilością znaków i przypadkowymi odstępami. Raz skalibrowane, to narzędzie niezawodnie odczytuje łańcuchy znaków ze stałym rozmiarem nawet w przypadku obrócenia go pod kątem. Znaki mogą pochodzić z dostarczonych czcionek MICR E-13B, SEMI M12-92 i SEMI M13-88 lub z czcionek zdefiniowanych przez użytkownika. Łańcuchy znaków mogą spełniać określone reguły gramatyczne zdefiniowane przez użytkownika, co dodatkowo zwiększa szybkość rozpoznawania.

MIL String Reader Narzędzie MIL String Reader bazuje na zaawansowanej technice, która używa cech geometrycznych do szybkiej lokalizacji i odczytu łańcucha znaków na obrazie, gdzie znaki są dobrze odseparowane od tła i od siebie nawzajem. Narzędzie obsługuje łańcuchy znaków ze znaną i nieznaną ilością znaków oraz z proporcjonalnymi lub nierównomiernymi odstępami. Dostosowuje się do zmian w kącie położenia znaku w odniesieniu do całego łańcucha, współczynnika kształtu, skali i ścięcia, a także do odwrócenia kontrastu. Znaki mogą być ułożone w wielu liniach oraz pod nieznacznym kątem. Narzędzie odczytuje z wykorzystaniem wielu predefiniowanych czcionek (bazujących na alfabecie łacińskim) TrueType i Poscript oraz zdefiniowanych przez użytkownika. Zawiera także gotowy znormalizowany kontekst dla automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (automatic number plate recognition - ANPR), który pracuje z dowolnymi tablicami rejestracyjnymi bazującymi na alfabecie łacińskim (dostępne w MIL 9.0 Processing Pack 1). Dodatkowo łańcuchy znaków mogą spełniać zdefiniowane przez użytkownika reguły gramatyczne, co dodatkowo zwiększa szybkość rozpoznawania. Narzędzie to zostało zaprojektowane dla łatwego użytkowania i zawiera w tym celu String Expert, narzędzie ułatwiające dostosowanie ustawień i usunięcie słabych wyników rozpoznawania.

Odczyt i weryfikacja kodów 1D i 2D

MIL Code ReaderMIL oferuje narzędzie Code Reader dla szybkiego i niezawodnego lokalizowania i czytania kodów 1D i 2D oraz złożonych znaków identyfikacyjnych. To narzędzie obługuje kody obrócone, przeskalowane oraz zdegradowane w słabych warunkach oświetleniowych. Jednocześnie odczytuje wiele kodów 1D i odczytuje małe kody znalezione w złożonych scenach. Narzędzie Code Reader może zwrócić orientację, pozycję i rozmiar kodu. Dodatkowo, oprócz odczytu, narzędzie to weryfikuje także jakość kodu bazując na standardach stopniowych ANSI/AIM oraz ISO/IEC (dostępne z MIL 9.0 Processing Pack 1).

Rejestracja

MIL RegistrationMIL posiada narzędzie rejestracji obrazów dla przekształcania obrazów pobranych z różnych punktów obserwacyjnych do jednolitej sceny, która byłaby niepraktyczna lub niemożliwa do osiągnięcia przy użyciu pojedynczej kamery. Narzędzie to może także wyrównać obraz do położenia referencyjnego dla dalszych inspekcji. MIL Registration radzi sobie nie tylko z przesunięciami, ale także z perspektywą i przeskalowaniem. Wyrównanie do obrazu referencyjnego lub do sąsiadujących obrazów następuje z subpikselową dokładnością i jest odporne na lokalne zmiany w kontraście i intensywności. Dodatkowo narzędzie może być użyte dla super rozdzielczości, gdzie ostrzejszy obraz jest tworzony z serii obrazów pobranych mniej więcej z tego samego punktu obserwacji, co jest użyteczne dla radzenia sobie z drganiami mechanicznymi (dostępne w MIL 9.0 Processing Pack 1).

Kalibracja 2D

MIL 2D CalibrationKalibracja to procedura wymagana dla przetwarzania i analizy obrazów. MIL zawiera narzędzie 2D Calibration dla konwersji wyników (np. pozycji i pomiarów) z pikseli do jednostek świata rzeczywistego i odwrotnie. Narzędzie to może kompensować wyniki nawet w przypadku zniekształceń pochodzących od obiektywu oraz w przypadku zniekształceń perspektywicznych. Kalibracja jest realizowana poprzez użycie obrazu z siatką wzorcową lub poprzez wskazanie listy znanych punktów.

Kalibracja i rekonstrukcja 3D (dostępne z MIL 9.0 Processing Pack 1)

MIL 3D CalibrationMIL dostarcza narzędzia kalibracji i rekonstrukcji 3D dla ustalania położenia kamery, mierzenia cech i lokalizowania obiektów w przestrzenii trójwymiarowej. Z tym narzędziem MIL może wykonać niezbędne dopasowania kiedy płaszczyzna robocza jest w znanym położeniu, które jest różne od płaszczyzny kalibracyjnej. MIL może także pozycjonować obiekt o znanej geometrii i wymiarach lub znanych cechach przy użyciu odpowiednio ustawionego jednoocznego lub stereoskopowego obrazowania. Te techniki pozwalają na kierowanie robotem bazujące na wizji.

Podstawowe przetwarzanie obrazów

MIL Image ProcessingProfesjonalny zbiór narzędzi dla przetwarzania i analizy obrazów musi zawierać kompletny zbiór operatorów dla poprawiania i przekształcania obrazów, dla pozyskiwania statystyk do przygotowywania następnych analiz. MIL zawiera bogatą listę szybkich operatorów dla arytmetyki, interpolacji Bayer'a, konwersji przestrzeni barwnej, usuwania przeplotu, przestrzennego i tymczasowego filtrowania, geometrycznych przekształceń, histogramu, logiki, mapowania LUT, morfologii, projekcji, segmentacji i progowania. MIL dostarcza także narzędzie do szybkiego wyodrębniania strukturalnego promienia laserowego lub linii laserowej z obrazu dla wygenerowania mapy głębokości (wysokości) obiektu.

Kompresja/dekompresja

MIL dostarcza możliwości kompresji/dekompresji obrazów dla zoptymalizowania wymagań ich przechowywania i przesyłania. Zapewnia obsługę standardów JPEG i JPEG2000 w obu trybach: stratnym i bezstratnym. MIL zachowuje i odczytuje skompresowane obrazy zachowane indywidualnie odpowiednio w formatach plików JPG i JP2 lub jako sekwencje używając formatu plików AVI (Audio Video Interleave). Parametry kompresji mogą być dostosowane jako kompromis pomiędzy osiągnięciem różnych stopni kompresji i jakości obrazu.

W pełni zoptymalizowane dla szybkości

MIL wykorzystuje zalety 
   procesorów AMD i IntelOperacje przetwarzania i analizy MIL są zoptymalizowane przez firmę Matrox aby wykorzystać wszystkie zalety instrukcji Streaming SIMD Extensions (SSEx), a także architektury systemów z procesorami wielordzeniowymi i systemów wieloprocesorowych (dostępne z MIL 9.0 Processing Pack 1) do osiągnięcia maksymalnej szybkości. MIL automatycznie rozdziela operacje na wszystkie rdzenie procesora niezbędne do osiągnięcia maksymalnej wydajności. Alternatywnie, daje taką możliwość programistom, którzy mogą odpowiednią ilość rdzeni procesora przyporządkować do wykonywania zadanych operacji. MIL wykorzystuje także w pełni możliwość przetwarzania równoległego za pomocą współczesnych jednostek procesorów graficznych (GPU), odciążając w ten sposób jednostkę centralną komputera (CPU) i przyspieszając operacje arytmetyczne, interpolacji Bayer'a, konwersji przestrzeni barwnej, filtrowania przestrzennego i czasowego, transformacji geometrycznych, mapowania LUT, morfologiczne i progowania (dostępne tylko w Windows®). Dodatkowo MIL jest zdolne do odciążenia jednostki centralnej komputera i nawet przyspieszyć niektóre operacje przetwarzania obrazów, kiedy jest używany sprzęt przetwarzający firmy Matrox z technologią ASIC lub FPGA.

Distributed MIL (Dystrybucyjne MIL)

MIL posiada możliwość zdalnego kontrolowania pozyskiwania, przetwarzania, analizy, wyświetlania i archiwizacji obrazów poprzez sieć Ethernet. Funkcjonalność Distributed MIL oznacza możliwość skalowania aplikacji poza pojedynczy komputer dając w ten sposób do dyspozycji przemysłowym aplikacjom przetwarzania i analizy obrazów najnowocześniejsze wysokowydajne przetwarzanie (high-performance computing - HPC) klastrowe. Ta technologia może być także użyta do kontrolowania i monitorowania kilku komputerów PC i kamer inteligentnych (smart camera) rozlokowanych w fabryce. Dodając nieistotne koszty, Distibuted MIL dostarcza spójnej metody przekazywania komend, przesyłania danych, wysyłania i pobierania informacji o zdarzeniach i wykonywania funkcji zwrotnych w całym systemie.

Distributed MIL

Architektura dystrybycyjnego MIL

Distributed MIL architecture
 

PROTOTYP

Narzędzia interaktywne

MIL jest dostarczane ze zbiorem narzędzi interaktywnych pomocnych w ocenie wykonalności aplikacji i tworzeniu prototypu. Narzędzia te także zwiększają produktywność twórców aplikacji.

Matrox Inspector

Matrox Inspector, dostarczany razem z MIL, to zintegrowane środowisko przetwarzania i analizy obrazów dla 32-bitowego Windows®. Matrox Inspector dostarcza łatwego w użyciu interfejsu z dostępem typu wskaż i kliknij do operacji MIL pozyskiwania, przetwarzania, analizy i archiwizacji obrazów.

Poza wyświetlaniem obrazów, Matrox Inspector prezentuje wyniki przetwarzania i analizy w postaci tabel i/lub wykresów, włączając w to trend i dystrybucję, które są użyteczne dla dostosowania ustawień operacji. Wyniki mogą być współdzielone z innymi aplikacjami Windows®, jak Microsoft® Excel®, dla dalszej analizy i raportowania. Matrox Inspector daje też użytkownikom możliwość wykonania operacji benchmarków dla badań dokładności i niezawodności. Poza możliwością robienia adnotacji i opisów, użytkownik może rysować bezpośrednio na obrazie dla wykonywania pomiarów jak również dla poprawiania i ręcznej segmentacji obrazów. Matrox Inspector współpracuje z pojedynczymi obrazami lub sekwencjami czasowymi obrazów zachowywanymi w formatach obsługiwanych przez MIL, a także w standardzie DICOM.

Matrox Inspector wprowadza także środowisko skryptów. Twórcy MIL mogą nagrywać w skrypcie sekwencje ręcznych operacji i następnie stosować je do serii obrazów. Skrypty mogą być tworzone w Microsoft® Visual Basic® for Applications (VBA) lub w języku programowania podobnym do C. Użytkownicy mogą analizować poprawność skryptów za pomocą zintegrowanego debuggera.

Matrox Inspector

Dodatkowe narzędzia przetwarzania i analizy

MIL zawiera zestaw interaktywnych narzędzi bazujących na Windows® dla każdej kluczowej funkcji przetwarzania i analizy obrazów. Przenaczone są one dla konfigurowania i eksperymentowania. Każde z narzędzi obsługuje pozyskiwanie i przetwarzanie żywego obrazu wideo oraz odczyt i zapis pojedynczych obrazów i sekwencji obrazów. Podpowiedzi dla kontrolek okna dialogowego dostarczają wygodnego odniesienia do aktualnych wywołań funkcji MIL.

MIL Metrology

Matrox Intellicam

MIL zawiera oprogramowanie Matrox Intellicam przeznaczone do pozyskiwania obrazów i konfiguracji frame grabbera. Jest to oprogramowanie pracujące w środowisku Windows®, które umożliwia dopasowanie dowolnej kamery lub innego źródła sygnału wideo do pracy z dowolnym frame grabberem lub procesorem wideo firmy Matrox. Dopasowanie można zrealizować także poprzez wypróbowanie wielu gotowych interfejsów dostępnych z Matrox Imaging

Matrox Intellicam

Matrox Intellicam
 

ROZWÓJ

Kompletne środowisko rozwojowe aplikacji

Oprócz narzędzi dla przetwarzania, analizy i archiwizacji MIL zawiera funkcje pozyskiwania, opisywania i wyświetlania obrazów, co w rezultacie kształtuje spójne API. API i towarzyszące narzędzia są rozpoznawalne przez dużą rzeszę użytkowników jako pomocne w określeniu wykonalności i przyśpieszeniu rozwoju aplikacji.

Przenośne API

API C bibliotek MIL jest nie tylko intuicyjne i proste w użyciu, ale także przenośne. To umożliwia aplikacjom na łatwe przeniesienie z jednego obsługiwanego interfejsu wideo lub systemu operacyjnego do innego, co w efekcie dostarcza elastyczności platformowej i zabezpiecza pierwotne koszty rowojowe.

Uproszczone zarządzanie platformą

Dzięki MIL twórca aplikacji nie ma potrzeby dogłębnego poznania systemu dla którego tworzy aplikację. MIL zostało zaprojektowane dla zapewnienia pełnej zgodności z obsługiwanym sprzętem i dostarcza uproszczonego zarządzania tym sprzętem (np. rozpoznanie sprzętu, inicjalizacja, kopiowanie bufora itp.). Dla przykładu, jeżeli chcemy pozyskiwać obraz do pamięci operacyjnej, to MIL w dyskretny sposób alokuje bufor pamięci określonego typu (np. niestronicowana pamięć). Dodatkowo MIL daje twórcom dostęp do pewnych zasobów sprzętowych. Na przykład, MIL dostarcza adres fizyczny bufora. MIL zawiera także usługi debugowania (np. funkcje sprawdzania parametrów, śledzenie i raportowanie błędów) dla dla dalszego wspomagania rozwoju aplikacji.

Narzędzie konfiguracyjne i diagnostyczne MIL

Zaprojektowanie dla wielozadaniowości

MIL obsługuje modele programowania z multiprzetwarzaniem i wielozadaniowe: wiele aplikacji nie współdzielących danych lub też pojedyncze wielowątkowe aplikacje współdzielące dane MIL. MIL dostarcza mechanizmu synchronizacji dla dostępu do współdzielonych danych i zapewnia, że wątki aplikacji używające te same dane nie wpływają na siebie. MIL oferuje także zarządzanie wątkami niezależnie od platformy sprzętowej, dzięki czemu jest zapewniona łatwa przenośność aplikacji.

Obsługiwane formaty danych

MIL może operować takimi danymi, jak obrazy monochromatyczne zachowywane z pikselami w postaci 1, 8, 16 i 32-bitowej liczbie całkowitej lub też w 32-bitowym formacie zmiennoprzecinkowym. MIL może też obsługiwać obrazy kolorowe zachowane w formatach spakowanym lub planarnym RGB/YUV. Zawarte są także komendy dla efektywnej konwersji pomiędzy tymi typami danych.

Elastyczne i niezawodne pozyskiwanie obrazów

Nigdy wczesniej nie było tak wielu możliwości transmisji sygnału wideo: analogowa, Camera Link®, GigE Vision™, IEEE 1394 IIDC, LVDS, RS-422 i USB. MIL obsługuje wszystkie te interfejsy albo bezpośrednio za pomocą sprzętu Matrox Imaging, albo przez sprzęt innych producentów, albo też poprzez współdziałanie z bibliotekami rozowjowymi SDK innych producentów. MIL współpracuje z obrazami pozyskanymi z różnych źródeł kolorowego lub monochromatycznego sygnału wideo włącznie z kamerami standardowymi, o wysokiej rozdzielczości, o wysokiej szybkości i z ramkami na żądanie, a także ze skanerami linijkowymi, z powolnym skanowaniem oraz własnoręcznie zaprojektowanymi urządzeniami.

Dla większego determinizmu i najszybszej odpowiedzi, MIL dostarcza możliwości kontroli wielobuforowego pozyskiwania obrazów w trybie jądra systemu operacyjnego. Pozyskiwanie obrazów jest zabezpieczone dla szybkości ramek mierzonych w tysiącach na sekundę nawet w przypadku dużego obciążenia jednostki centralnej CPU takimi zadaniami jak zarządzanie HMI, usługi sieciowe lub archiwizacja na dysku. Ten wielobuforowy mechanizm obsługuje funkcje zwrotne dla jednoczesnego pozyskiwania i przetwarzania nawet w przypadku gdy czas przetwarzania czasem przekracza czas pozyskiwania obrazu.

Obsługa GigE Vision™

Dostęp do GenICam™GigE Vision™ Dla interfejsu GigE Vision™ MIL dostarcza sterowników, które wykorzystują w pełni podlegający mu sprzęt oferując rzeczywiste bardzo małe użycie jednostki centralnej CPU z obrazami gotowymi do przetwarzania. Te sterowniki współdziałają z istniejącym stosem sieciowym systemu operacyjnego umożliwiając GigE Vision™ współdzielić połączenie z innymi protokołami komunikacyjnymi. Sterowniki te podążają za konwencją nazewnictwa standardowych cech GenICam™ (GenICam™ Standard Features Naming Convention i wprowadzają obsługę dla obowiązkowych, zalecanych i zdefiniowanych cech, co zapewnia pełną wynmienność kamer. Dla bezpośredniego zarządzania powyższymi cechami dostarczana jest przeglądarka cech oraz dedykowane funkcje ich odczytu/zapisu.

Zachowywanie i ładowanie obrazów

MIL obsługuje zachowywanie i ładowanie pojedynczych obrazów oraz sekwencji obrazów do/z dysku komputera. Obsługiwane są standardy formatów AVI (Audio Video Interleave), BMP, JPG (JPEG), JP2 (JPEG2000), natywny (MIM) i TIF (TIFF) oraz format binarny bez nagłówka (RAW).

Uproszczone wyświetlanie obrazu

MIL dostarcza transparentnego zarządzania wyświetlaniem obrazu z automatycznym śledzeniem i uaktualnianiem okna z wyświetlanym żywym obrazem wideo. MIL umożliwia także wyświetlanie obrazu w oknie zdefiniowanym przez użytkownika. Dodatkowo MIL obsługuje wyświetlanie na żywo wielu strumieni wideo wykorzystując wiele niezależnych okien lub jedno mozaikowe okno. W zależności od użytego sprzętu, MIL umożliwia także niedestrukcyjne nakładkowanie żywego obrazu wideo na grafikę bez interwencji procesora komputera i może wyeliminować zniekształcenia występujące podczas wyświetlania żywego obrazu wideo.

MIL obsługuje także konfiguracje wielomonitorowe z trybem rozszerzonego pulpitu (pulpit Windows® wyświetlany jest na wielu monitorach) z trybem pracy zewnętrznej (monitor nie pokazuje pulpitu Windows®, ale jest dedykowany do wyświetlania obrazu przez MIL) lub kombinacją tych dwóch trybów. Konfiguracje wielomonitorowe są osiągane poprzez użycie odpowiednich kart frame grabberów lub procesorów wideo Matrox i/lub kart grafiki Matrox lub innych producentów.

Wyświetlanie z niewielkim wykorzystaniem CPU    Wyświetlanie wielomonitorowe

Opisywanie obrazu

MIL zawiera funkcje dla tworzenia opisów obrazu skłądających się z grafiki i tekstu. Twórcy mogą dodawać własne opisy lub wyświetlać wyniki operacji przetwarzania i analizy obrazów nałożone na obraz.

Dokumentacja, przykłady i poradniki wideo

Pomocnik dostarcza użytkownikom obszernej, ale łatwej do przeszukania dokumentacji obejmującej wszystkie aspekty MIL. Pomocnik ten może być także dostosowany do wykorzystywanego środowiska. Obszerny zbiór przykładowych programów i poradników wideo umożliwia twórcom szybkie zaznajomienie się z możliwościami oprogramowania MIL.

Pomocnik MIL

Rozpowszechnianie aplikacji

MIL oferuje elastyczny system licencjonowania dla rozprowadzania apliakcji. Tylko komponenty niezbędne do uruchomienia aplikacji muszą być licencjonowane. Spełnienie licencji jest osiągane poprzez klucz sprzętowy lub za pomocą klucza aktywacyjnego. Instalacja MIL może być ukryta przed użytkownikiem końcowym.

Rozwój ActiveMIL dla .NET

Dla rozwijania aplikacji Windows® za pomocą .NET Framework, MIL zawiera ActiveMIL, zestaw kontrolek ActiveX (OCX) dla wyjonywania pozyskiwania, przetwarzania, analizy, wyświetlania, opisywania i archiwizacji obrazów. ActiveMIL używa warstwy operacyjnej Component Object Model (COM Interop) umożliwiając tworzenie aplikacji używając zarządzanego kodu w Visual Basic® and Visual C#®. ActiveMIL i .NET Framework współpracują ze sobą umożliwiając twórcom szybkie stworzenie przejrzystego graficznego interfejsu użytkownika.

MIL-Lite

MIL-Lite jest podzbiorem funkcji MIL zawierającym ActiveMIL-Lite (podzbiór ActiveMIL). MIL-Lite dostarcza funkcji programistycznych dla wykonywania pozyskiwania, opisywania, wyświetlania i archiwizacji obrazów. Zawiera także szybkie operatory dla arytmetyki, interpolacji Bayer'a, konwersji przestrzeni barw, usuwania przeplotu, czasowego filtrowania, podstawowych przekształceń geometrycznych, histogramu, logiki, mapowania LUT oraz progowania. MIL-Lite jest licencjonowane zarówno dla rozwoju, jak i rozpowszechniania aplikacji w przypadku wykorzystania sprzętu Matrox Imaging lub po uzyskaniu dodatkowej licencji.

MIL-Lite
 

SZKOLENIE I WSPARCIE

Szkolenia MIL

Szkolenie MIL Matrox Imaging oferuje regularne szkolenia z MIL obejmujące zarówno podstawowe środowisko oprogramowania, jak i narzędzia przetwarzania i analizy. Szkolenia są prowadzone przez instruktowa w siedzibie centrali firmy Matrox i w wybranych lokalizacjach na świecie. Szkolenia te składają się z interaktywnych lekcji z własnoręcznie wykonywanymi ćwiczeniami programistycznymi. Na życzenie klientów są organizowane szkolenia dostosowane do ich potrzeb także w ich siedzibach. Poprzez udział w szkoleniach MIL, użytkownicy dodatkowo zwiększają swoją produktywność redukując w ten sposób koszty rozwoju i wprowadzając aplikację o wiele wcześniej na rynek.

Program wsparcia dla MIL

Wsparcie techniczne dla MILMIL gwarantuje zarejestrowanym użytkownikom automatyczny wpis do programu wsparcia na okres jednego roku. Ten program wsparcia uprawnia zarejestrowanych użytkowników do darmowych uaktualnień oprogramowania i do technicznego wsparcia ze strony Matrox Imaging. Zarejestrowani użytkownicy mają pełny dostęp do Forum Twórców Matrox Imaging (Matrox Imaging Developers Forum) - żywa moderowana społeczność dla dyskusji na temat wszystkich produktów Matrox Imaging. Przed upływem programu wsparcia, zarejestrowani użytkownicy mają możliwość rozszerzenia tego programu na kolejny rok. Dla większej ilości informacji patrz - broszura Programu Wsparcia Oprogramowania Matrox Imaging.
 

Matrox Vision Squad

Matrox Vison SquadDoświadczona i z dużą wiedzą grupa wsparcia technicznego pomaga użytkownikom w sprawach instalacji, wymienialności i programowaniu. Matrox Imaging oferuje także asystę Vision Squad. Grupa wykształconych pracowników Vision Squad, współpracując z twórcami narzędzia MIL, pomagają użytkownikom MIL szybko spełnić badania wykonalności oraz ustalić najlepszą strategię użycia narzędzi przetwarzania i analizy MIL dla osiągnięcia rozwiązania. Zakres usług obejmuje nie tylko proste porady, ale także dostarczanie wypróbowanej koncepcji aplikacji przetwarzania i analizy obrazów, nawet z jej szkieletem.


 

ŚRODOWISKO

Obsługiwane środowiska systemowe i programistyczne

IDE \ OS 32-bit
Windows® XP2,3
32-bit
Windows® Vista®4,5
64-bit
Windows® XP2,3/ Vista®4,5
Windows®
CE 6.01
32 / 64-bit Linux6
Visual® C++ .NET 20037 MIL / ActiveMIL (unmanaged) - - - -
Visual® C++ .NET 20058 and 2008 MIL / ActiveMIL (unmanaged) MIL / ActiveMIL (unmanaged) MIL (unmanaged) MIL (unmanaged) -
Visual® C# .NET 20037 ActiveMIL (managed) - - - -
Visual® C# .NET 20058 and 2008 ActiveMIL (managed) ActiveMIL (managed) - - -
Visual® Basic® .NET 20037 ActiveMIL (managed) - - - -
Visual® Basic® .NET 20058 and 2008 ActiveMIL (managed) ActiveMIL (managed) - - -
GNU Compiler Collection9 - - - - MIL
1. Tylko z Matrox Iris E/P-Series.
2. Zakwalifikowano z wykorzystaniem Windows® XP Professional z Service Pack 2. Inne edycje włącznie z Windows® Server 2003 R2 też mogą być obsługiwane.
3. Wymaga także .NET Framework 2.0 lub nowszego.
4. Zakwalifikowano z wykorzystaniem Windows® Vista® Business Edition z Service Pack 1. Inne edycje włącznie z Windows Server 2008 też mogą być obsługiwane.
5. Wymaga także DirectX® 9c.
6. Zakwalifikowano z wykorzystaniem Red Hat Enterprise Linux 5.0 oraz SUSE Linux Enterprise 10.
7. Z Service Pack 1.
8. Z Service Pack 1 oraz Service Pack 1 Update.
9. Z wersją obsługiwaną przez zakwalifikowane dystrybucje.

 

ZAMAWIANIE

Matrox Imaging Library (MIL) 9 Development Toolkits

Kod produktu
Opis
MIL 9 WIN32 P U Oprogramowanie MIL (Matrox Imaging Library) 9.0 - dla systemu Windows® XP/Vista® 32-bit. Zawiera płytę DVD z: MIL, Active MIL-Lite, Intellicam, Inspector, Odyssey Native Library, sterownikami MGA, dokumentacją on-line. Zawiera także permanetną licencję z kluczem sprzętowym dla portu USB.
MIL 9 WIN64 Oprogramowanie MIL (Matrox Imaging Library) 9.0 - dla systemu Windows® XP/Vista® 64-bit. Zawiera płytę DVD z: MIL, Intellicam, Odyssey Native Library, sterownikami MGA oraz dokumentacją on-libe. Wymagane także MIL9WIN32PU.
MIL 9 LNX32 EA Oprogramowanie MIL (Matrox Imaging Library) 9.0 - dla systemu Linux 32-bit. Zawiera płytę DVD z: MIL, Odyssey Native Library i dokumentacją on-line. Wymagane także MIL9WIN32PU.
MIL 9 LNX64 Oprogramowanie MIL (Matrox Imaging Library) 9.0 - dla systemu Linux 64-bit. Zawiera płytę DVD z: MIL, Odyssey Native Library i dokumentacją on-line. Wymagane także MIL9WIN32PU.
MIL 9 WINCE6 EA Oprogramowanie MIL (Matrox Imaging Library) 9.0 - dla systemu Windows® CE 6.0 pracującego w kamerach Matrox Iris GT. Zawiera płytę DVD z: MIL oraz dokumentacją on-line.
UWAGA: Dla uczelni udzielany jest upust cenowy 50% na zakup pakietu MIL 9 WIN 32... (dla potwierdzenia wymagane jest zamówienie klienta).

MIL-Lite 9 Development Toolkits

Kod produktu
Opis
MIL LITE 9 WIN32 Oprogramowanie MIL-Lite 9.0 dla Windows® XP/Vista® 32-bit. Zawiera płytę DVD z MIL-Lite, ActiveMIL-Lite, Intellicam, sterownikami MGA i podręcznikami on-line. Dla nieograniczonej liczby użytkowników. Bezpłatna redystrybucja wersji run-time.
MIL LITE 9 WIN64 Oprogramowanie MIL-Lite 9.0 dla Windows® XP/Vista® 64-bit. Zawiera płytę DVD z MIL-Lite, ActiveMIL-Lite, Intellicam, sterownikami MGA i podręcznikami on-line. Dla nieograniczonej liczby użytkowników. Bezpłatna redystrybucja wersji run-time. Wymagane MIL LITE 9 WIN32.
MIL LITE 9 LNX32 EA Oprogramowanie MIL-Lite 9.0 dla Linux 32-bit. Zawiera płytę DVD z MIL-Lite i dokumentacją on-line. Dla nieograniczonej liczby użytkowników. Bezpłatna redystrybucja wersji run-time. Wymagane MIL LITE 9 WIN32.
MIL LITE 9 LNX64 EA Oprogramowanie MIL-Lite 9.0 dla Linux 64-bit. Zawiera płytę DVD z MIL-Lite i dokumentacją on-line. Dla nieograniczonej liczby użytkowników. Bezpłatna redystrybucja wersji run-time. Wymagane MIL LITE 9 WIN32.
UWAGA: Użytkownicy, którzy chcą wykorzystywać bibliotekę oprogramowania MIL-Lite z obcymi kartami interfejsów Gigabit Ethernet lub IEEE1394 muszą zakupić licencję programową run-time dla MIL Sterownik magistrali szeregowej GigE Vision™ i IEEE1394 IIDC. Licencja programowa run-time jest także wymagana dla wykorzystywania biblioteki bez sprzętu firmy Matrox oraz dla użycia modułów Kompresji/Dekompresji JPEG/JPEG2000, Dystrybucyjnego MIL oraz Przetwarzania GPU (patrz poniżej - sekcja dodatkowych licencji run-time.
UWAGA: Dla uczelni i instytucji edukacyjnych udzielany jest upust cenowy 50% na zakup pakietu MIL LITE 9 XXXXX (dla potwierdzenia wymagane jest zamówienie klienta).

MIL 9 Run-Time Licenses/MIL-Lite 9 Supplemental Licenses

Kod produktu
Opis
MATROX MIL 9 Run-Time Licenses - programowy klucz licencyjny
MIL 9 RT x x x x x x x 000 MIL Run-Time License - klucz programowy. Użytkownik musi wprowadzić kod uzyskany z aplikacji MIL License Manager. Ten unikalny kod systemowy identyfikuje docelowy komputer z licencją MIL/ActiveMIL. Uwaga: Jeżeli któryś moduł nie jest wymagany należy w miejsce litery x wstawić 0
MIL 9 RT A x x x x x x 000 MIL pakiet analizy obrazów. Moduły: Image Processing, Blob Analysis, Measurement oraz Calibration
MIL 9 RT M x x x x x x 000 MIL pakiet wizji maszynowej. Moduły: Image Processing, Blob Analysis, Pattern Matching (bazujący na NGC), Measurement oraz Calibration
MIL 9 RT x I x x x x x 000 MIL pakiet indentyfikacyjny. Moduły: OCR oraz Code Reader
MIL 9 RT x C x x x x x 000 MIL pakiet String Reader (OCR bazujący na cechach)
MIL 9 RT x 2 x x x x x 000 Oba pakiety MIL9RTxIxxxxx000 oraz MIL9RTxCxxxxx000
MIL 9 RT x x J x x x x 000 MIL pakiet kompresji obrazów. Moduły kodeków : JPEG i JPEG2000
MIL 9 RT x x T x x x x 000 MIL pakiet GPU Processing przetwarzania za pomocą GPU. Uwaga: Dla MIL wymaga licencji dla dodatkowych modułów, dla MIL-Lite dodatkowe licencje nie są wymagane.
MIL 9 RT x x B x x x x 000 Oba pakiety MIL9RTxxJxxxx000 oraz MIL9RTxxTxxxx000
MIL 9 RT x x x G x x x 000 MIL pakiet Geometric Model Finder
MIL 8 RT x x x E x x x 000 MIL pakiet Edge Finder
MIL 9 RT x x x 2 x x x 000 Oba pakiety MIL9RTxxxGxxx000 oraz MIL9RTxxxExxx000
MIL 9 RT x x x x S x x 000 MIL Sterownik magistrali szeregowej GigE Vision™ oraz IEEE1394 IIDC, wymagany, gdy używane są obce adaptery sieciowe Gigabit Ethernet NIC lub IEEE1394
MIL 9 RT x x x x D x x 000 MIL pakiet Distributed MIL/MIL-Lite (dla węzła master lub slave)
MIL 9 RT x x x x B x x 000 Oba pakiety MIL9RTxxxxSxx000 oraz MIL9RTxxxxDxx000
MIL 9 RT x x x x x R x 000 MIL pakiet Registration (odtwarzanie obrazu z wielu obrazów składowych)
MIL 9 RT x x x x x 3 x 000
sprawdź dostępność
MIL pakiet 3D Calibration & Reconstruction
MIL 9 RT x x x x x 2 x 000 Oba pakiety MIL9RTxxxxxRx000 oraz MIL9RTxxxxx3x000
MIL 9 RT x x x x x x Y 000 MIL pakiet Metrology (pomiary obiektów)
MIL 9 RT x x x x x x Q 000
sprawdź dostępność
MIL pakiet Color Analysis
MIL 9 RT x x x x x x B 000 Oba pakiety MIL9RTxxxxxxY000 oraz MIL9RTxxxxxxQ000
Sprzętowy klucz ID
MIL 9 RT ID + U MIL 9 Run-Time sprzętowy odcisk palca dla portu USB zastępujący odcisk palca generowany na podstawie sprzętu Matrox Imaging. Służy także dla przechowywania dodatkowych licencji programowych; licencja MIL Run-Time MIL9RTxxxxxxx000 jest nadal wymagana.
Sprzętowy klucz licencyjny
M9RT x x x x x x x 000 U MIL 9 Run-Time License - klucz sprzętowy (dla portu USB), który uaktywnia odpowiednie pakiety run-time (patrz MATROX MIL 9 Run-Time Licenses - klucz programowy dla dostępnych pakietów). Alternatywny w stosunku do MIL9RTxxxxxxx000.


Dla dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z nami: +48 32 775 0371,
info@crijolanta.com.pl lub prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.
 

 
Strona główna | O firmie | Informacje | Produkty | Usługi | Serwis | Pobierz pliki | Szukaj
Frame grabbery | Procesory wideo | Systemy wizyjne | Akwizycja danych | Medyczne | Kamery | Obiektywy | Oświetlacze | Programy | Napisz do nas
 (C) 1999-2006 by CRI JOLANTA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ostatnie uaktualnienie: 2009-05-20 10:55:06